Termin 1        
Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet, Grundnivå, 30 hp SUARB1 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SUARB1 H19 (685 Kb)
Termin 2      
Socialt arbete 2: Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder SUARB2  Kursen har ersatts av "Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder" (SU2H18)
Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder, 30 hp SU2H18 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU2H18 H19 (321 Kb)
Termin 3
Socialt arbete 3: Forskningsmetod, 30 hp SUARB3 Kursen har ersatts av "Socialt arbete 3: Forskningsmetoder" (SU3H18)
Socialt arbete 3: Forskningsmetoder, 30 hp SU3H18 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU3H18 H19 (311 Kb)
Termin 4      
Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv SUARB4 Kursen har ersatts av "Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer" (SU4H18)
Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer, 30 hp SU4H18 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU4H18 H19 (333 Kb)
Termin 5        
Socialt arbete 5a: Handledd verksamhetsförlagd utbildning, 22.5 hp SU5A17 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU5A17 V18 (288 Kb)
Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter, 7.5 hp SU5B17 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU5B17 H19 (318 Kb)
Termin 6        
Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete, 30 hp SUARB6 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SUARB6 H19 (316 Kb)

 

Socionomprogrammets sjunde termin består av delvis valbara kurser på avancerad nivå. Obligatoriskt på termin 7 är kursen "Evidens och kunskap i socialt arbete" (7.5 hp) samt en semi-obligatorisk kurs. I övrigt ska kursdeltagarna gå yttterligare kurser om 22.5 hp som ges vid institutionen. För en förteckning av dessa kurser, se institutionens hemsida där fristående kurser på avancerad nivå anges.