Termin 3

SUARB3. Socialt arbete 3: Forskningsmetod, 30 hp

Under termin 3 läser du kursen Forskningsmetod, som består av fyra delkurser om 7,5 hp. Kurslitteratur för respektive delkurs hittar du i kursplan för kursen SUARB3, Socialt arbete 3. Nedan följer en beskrivning av de fyra delkurserna:

SU3H18. Socialt arbete 3: Forskningsmetoder 30hp

Under termin 3 läser du kursen Forskningsmetoder, som består av fyra delkurser om 7,5 hp. Nedan följer en beskrivning av de fyra delkurserna:

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen