Allmänna riktlinjer för uppsatsskrivandet

Institutionen ger varje termin ut en skrift som beskriver ramarna för uppsatsarbetet. Den distribueras via Mondo men kan även hämtas härifrån.

Anvisningar uppsats T6 V17 (369 Kb)

Du kan i ditt skrivande även ha användning av betygskriterierna samt den checklista som är baserad på dessa. Fråga gärna din handledare om betygskriterierna; tillämpning av dem kräver forskarkompetens.

Betygskriterier uppsats T6 V17 (483 Kb)

Checklista för uppsats V17 (151 Kb)

Vem gör vad och när?

Det är många aktörer involverade i processen fram till den färdiga uppsatsen. Här kan du hämta en schematisk uppställning över vem som gör vad: student, handledare, kursansvarig och examinator.

Datum och arbetsgång för uppsatser - för studenter, handledare, examinatorer och kursansvariga (225 Kb)

Fusk och plagering

Att skriva uppsats innebär att man står som författare till en text. Det innebär att man inte får plagiera någon annans text, eftersom det innebär att man stjäl någon annans intellektuella arbete och låtsas som att det är man själv som gjort det.

Förbudet mot plagiering här gäller även om du skriver av en text som du själv har skrivit i ett annat sammanhang, som exempelvis en tidigare tentamen eller uppsats. Det räknas då som självplagiering, såvitt du inte har angivit en tydlig källhänvisning.

Tänk också på att en text inte till större delen får bestå av citat. Citat ska bara användas för att illustrera ditt eget resonemang.

För att undersöka om texter är plagierade har vi ett redskap som heter Turnitin. Det går till som så att man skickar in texten i fråga till en databas som jämför den med en mängd andra texter på internet och i andra databaser. Tidigare tentamina och uppsatser som kollats i Turnitin ligger också där för jämförelse.

Ibland när en text "fastnar" i Turnitin beror det inte på att studenten medvetet tänkt fuska, utan på att hon eller han tycker att originaltexten är så bra formulerad att det är onödigt att ändra på den. Varför inte helt enkelt skriva likadant som i originalet? Men det är faktiskt att räkna som fusk. Antingen får man då citera originalet och tydligt ange att det rör sig om ett citat, eller så får man berätta med egna ord om vad som står i originaltexten. Om du återberättar, tänk på att det inte räcker med att bara ändrar det litet här och där. I samtliga fall då man använder sig av andras idéer - citerade eller ej - gäller självklart att källhänvisning tydligt ska anges

Om du är osäker på vad som räknas som plagiat, fråga din kursansvariga!

Stockholms universitet ser allvarligt på plagiering och de plagiat eller andra fall av fusk som blir upptäckta anmäls till universitets disciplinnämnd. Centrala riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Etiska riktlinjer

Vid all forskning om människor ska etiska frågor beaktas. Länkarna nedan innehåller information om etik i forskning.

Riktlinjer för hur man refererar

Studenterna rekommenderas att följa vad som kallas APA-standard. Det är den mall för hur man refereras som utarbetats av American Psychological Association, och är använd i många sammanhang. APA är i stort sett vad som beskrivs i Backman 2008. I nedanstående länkar kan du finna ytterligare information om APA, samt aktuella riktlinjer för referenser till e-texter.

Layout

Det är viktigt med en klar och konsekvent layout för uppsatsen. Om du vill kan du använda Stockholms universitets uppsatsmall.

  Uppsatsmall Stockholms universitet (108 Kb)