Termin 3 av programmet läser du tre moment på grundnivå om totalt 30 hp.

 

Termin 3

S1ÅL Åldrande och funktionshinder, 7 hp
S1FO Forskningsmetoder, 14 hp
S1FÄ Fältstudier, 8 hp
PFT3 Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Kursplan Litteraturlista