Obligatorisk kurs:

- SU7127 Evidens och kunskap i socialt arbete, 7,5 hp Kursplan och litteraturlista

Semi-obligatorisk kurs:

- SU7130 Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem, 7,5 hp Kursplan och litteraturlista
- SU7131 Socialt arbete: Fattigdom och välfärd, 7,5 hp Kursplan och litteraturlista
- SU7132 Socialt arbete med alkohol- och drogproblem, 7,5 hp Kursplan och litteraturlista

Valbara kurser på avancerad nivå om 15 hp

Valbara kurser