Termin 6

S3FO Forskningsmetoder i socialt arbete och uppsatsstöd, 7 hp
S3FS Fördjupningsseminarier, 7 hp
S3UP Uppsats, 15 hp
PFT6 Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Kursplan Litteraturlista