S1SO Socialt arbete, 7 hp
S1FO Forskningsmetoder, 14 hp
S1FÄ Fältstudier, 8 hp
PFT3 Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Kursplan Litteraturlista