Termin 1

SJIN Introduktion till socialt arbete, 7 hp
SJPS Psykologi, 6 hp
SJSP Socialpsykologi, 3 hp
SJSO Sociologi, 6 hp
SJJ1 Juridik, 7 hp
PFT1 Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Termin 2

SJVB Välfärdsstaten i sociologisk belysning, 7 hp
SJVÄ Välfärdsstaten - en socialpolitisk introduktion, 7 hp
SJJ2 Juridik i socialt arbete, 15 hp
PFT2 Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Kursplan Litteraturlista