Kompletteringsutbildning för personer med utländsk högskoleexamen i socialt arbete är under revidering och omarbetning.  

Vi kommer därför inte ha någon antagning till höstterminen 2021.
 
Nästa möjliga utbildningsstart är planerad till Vt22, då vi hoppas kunna anta till en Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen i socialt arbete 120hp.
 
Behörighet till den kompletterande utbildningen, från och med Vt2022:
Avslutad treårig eftergymnasial utländsk utbildning. Kandidatexamen om minst 180hp inom socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap från utbildning som förbereder för verksamhet som socialarbetare i utbildningslandet. Kandidatexamen ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15hp.
Svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet på grundnivå; Svenska C/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
 
Eftersom denna nya utbildning ännu inte är fastlagd kan vi inte lämna ut någon information om den ännu.