Utbildningen riktar sig till dig som har en utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap. Kompletteringsutbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier med teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning under den fjärde terminen. Målet är att du efter genomgången utbildning ska bedömas ha kunskaper som är relevanta för arbetsfältet socialt arbete i Sverige.

Kompletteringsutbildningen innehåller bland annat socialpolitik och samhällsprocesser i dagens Sverige och deras relation till sociala problem, juridiska grundfrågor i allmän rättslära och rättsvetenskapens roll i socialt arbete, social utredningar och centrala kunskapsområden ifråga om målgrupper för socialt arbete. Under den fjärde kursen går de studerande ut i Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för att få praktisk erfarenhet av hur olika teorier och metoder används inom verksamhetsfältet social arbete.

 

Kurs 1: Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I 30hp

Grundläggande behörighet + Särskild behörighet : Avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap

 

Kurs 2: Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete II 30hp

Behörighet: Kompletteringskurs 1

 

Kurs 3: Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete III 30hp

Behörighet: Kompletteringskurs 1+2

 

Kurs 4a: Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete IV a 22,5hp

Behörighet: Kompletteringskurs 1+2+3

 

Kurs 4b: Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete IV b 7,5hp

Behörighet: Kompletteringskurs 1+2+3