Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I 30hp

Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete 7,5hp

Delkurs 2: Juridik i socialt arbete I 7,5hp

Delkurs 3: Välfärdsstaten – en introduktion I 7,5hp

Delkurs 4: Välfärdsstaten – en introduktion II 7,5hp

Kursplan SU1022

 

Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete II 30hp

Delkurs 1: Juridik i socialt arbete II 15hp

Delkurs 2: Socialt arbete och sociala problem 7,5hp

Delkurs 3: Psykosocialt arbete I 7,5hp

 

Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete III 30hp

Delkurs 1: Socialt arbete: Alkohol och narkotika I 7,5hp

Delkurs 2: Socialt arbete: Fattigdom och välfärd I 7,5hp

Delkurs 3: Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning 7,5hp

Delkurs 4: Socialt arbete: Barn, ungdom och familj I 7,5hp

 

Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete IV 30hp

Delkurs 1: Verksamhetsförlagd utbildning 22,5hp

Delkurs 2: Verksamhetsfältet socialt arbete: Perspektiv och färdigheter 7,5hp