Lisa Andersson

lisa.andersson@socarb.su.se
Former och inslag av social investment. Om politiska åtgärder för Europas arbetslösa unga.
Huvudhandledare: Renate Minas
Biträdande handledare: Åke Bergmark

Peter Andersson

peter.andersson@socarb.su.se
Skriver på en avhandling om våld inom institutionsvården för ungdomar utifrån ett personalperspektiv.
Huvudhandledare: Carolina Överlien
Bihandledare: Marie Sallnäs

Thérèse von Braun

therese.vonbraun@socarb.su.se
Den terapeutiska relationen vid missbruksbehandling
Huvudhandledare: Sam Larsson
Biträdande handledare: Yvonne Sjöblom

Fredrik Brunnström

fredrik.brunnstrom@socarb.su.se
Kommunförbundet/SKL som välfärdspolitisk aktör -
idéer om socialtjänstens organisering och styrning under olika epoker.
Huvudhandledare: Tommy Lundström

Anne Denhov

anne.denhov@sll.se
Psykos i ett socialt sammanhang - en uppföljningsstudie av personer som fått psykosdiagnos.
Huvudhandledare: Alain Topor
Biträdande handledare: Anders Bergmark

Hilma Forsman

hilma.forsman@socarb.su.se
Skolstödjande insatser för socialt utsatta barn
Huvudhandledare: Bo Vinnerljung
Biträdande handledare: Marie Sallnäs

Mariet Ghadimi

mariet.ghadimi@socarb.su.se
Lärandets villkor för flickor och pojkar med tvåkulturell bakgrund
Huvudhandledare: Astrid Schlytter
Biträdande handledare: Stig Elofsson

Karin Heimdahl

karin.heimdahl@socarb.su.se
Missbruk och föräldraskap
Huvudhandledare: Patrik Karlsson
Biträdande handledare: Mats Ekendahl

Klara Hussenius

klara.hussenius@socarb.su.se
Intersektionella perspektiv på socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd
Huvudhandledare: Hugo Stranz
Biträdande handledare: Åke Bergmark

Annika Jemteborn

annika.jemteborn@socarb.su.se
Villkor för unga kvinnors motstånd mot hedersförtryckande strukturer
Huvudhandledare: Astrid Schlytter
Biträdande handledare: Kirsten Grönlien Zetterqvist

Lisa Lundberg

Lisa.lundberg@socarb.su.se
Socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer
Huvudhandledare: Åke Bergmark
Bitr handledare: Hugo Stranz

Rebecka Strandell 

(Tidigare Rebecka Ström Falk)
rebecka.strandell@socarb.su.se
Hemtjänst i förändring - personalens vardag och villkor
Huvudhandledare – Marta Szebehely
Bihandledare – Anneli Stranz och Patrik Karlsson