Doktorandrådet är verksamt vid institutionen för socialt arbete och medlemmar är institutionens doktorander. Doktorandrådet ingår i Stockholms Universitets Studentkårs organisation (SUS) och verkar för att tillvarata doktorandernas intressen. Framför allt vad gäller handledningsfrågor och doktoranders arbetsmiljö. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen, professorskollegiet och samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Ordförande och kontaktperson: Nora Germundsson