Kursen startade senast hösten 2018 enligt nedan.

Planerad ny kursstart tidigast hösten 2020.

För dig som är socionom, arbetar med psykosocialt arbete och är intresserad av att arbeta psykoterapeutiskt erbjuder vi utbildning i grundläggande psykoterapi. Kursen syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt att ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi.

Det är en psykoterapiutbildning på psykodynamisk och systemteoretisk grund med kognitiv orientering. Utbildningen är anpassad till socionomers yrkesområde.

Den består av tre parallella delar: teoretiska studier, eget psykoterapeutiskt arbete samt handledning i grupp på detta arbete. Kursen är inriktad på individual- och par/familjeterapi och inleds med det individualpsykoterapeutiska arbetet. Kursen ges på halvfart under fyra terminer och är förlagd till fredagar.

Behörig att antas till utbildningen är den som har:

1. Socionomexamen eller motsvarande

2. Minst två års arbete i människovårdande arbete efter grundexamen.

3. Anställning inom psykosocial- psykiatrisk- eller omsorgsverksamhet och där kan bedriva kvalificerat behandlingsarbete med individer, par/familjer inom utbildningens ram.

Observera att samtliga behörighetskriterier måste vara uppfyllda

Urval bland behöriga sökande görs med hjälp av meritvärdering d.v.s. en sammanvägd bedömning av:

  • Relevant yrkeserfarenhet
  • Pågående yrkesarbete
  • Möjlighet till patienttillgång avseende både individualpsykoterapi och par/familjepsykoterapi
  • Relevant utbildning utöver socionomexamen såsom teoretiska kurser inom vård och behandlingsområde på universitets och högskolenivå.
  • Relevant handledning i psykosocialt arbete
  • Egen psykoterapi

Anmälan till kursen görs på antagning.se och betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna.

OBSERVERA! Det är också obligatoriskt att fylla i den digitala meritsammanställningen: https://form.jotform.com/52912846353964

Vidare ska intyg om arbetssituation: https://form.jotform.com/52952249313961  undertecknas av både sökande och arbetsgivare, skannas in och laddas upp med övriga betyg/intyg på antagning.se

Saknas något intyg kommer ansökan inte att beaktas.

Ingen komplettering efter 15 april.

Kursplan och litteraturlista för kursstart H18 hittar du här: Kurser på avancerad nivå och fristående kurser