Kursstart hösten 2020

Sökbar mellan 15 mars - 15 april 2020

För dig som är socionom, arbetar med psykosocialt arbete och är intresserad av att arbeta psykoterapeutiskt erbjuder vi utbildning i grundläggande psykoterapi. Kursen syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt att ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi.

Det är en psykoterapiutbildning på psykodynamisk och systemteoretisk grund med kognitiv orientering. Utbildningen är anpassad till socionomers yrkesområde.

Den består av tre parallella delar: teoretiska studier, eget psykoterapeutiskt arbete samt handledning i grupp på detta arbete. Kursen är inriktad på individual- och par/familjeterapi och inleds med det individualpsykoterapeutiska arbetet. Kursen ges på halvfart under fyra terminer och är förlagd till fredagar.

Behörig att antas till utbildningen är den som har:

1. Socionomexamen eller motsvarande

2. Minst två års arbete i människovårdande arbete efter grundexamen.

3. Anställning inom psykosocial- psykiatrisk- eller omsorgsverksamhet och där kan bedriva kvalificerat behandlingsarbete med vuxna och unga vuxna individer, par/familjer inom utbildningens ram.

Observera att samtliga behörighetskriterier måste vara uppfyllda

Urval bland behöriga sökande görs med hjälp av meritvärdering d.v.s. en sammanvägd bedömning av:

  • Relevant yrkeserfarenhet
  • Pågående yrkesarbete
  • Möjlighet till patienttillgång avseende både individualpsykoterapi och par/familjepsykoterapi
  • Relevant utbildning utöver socionomexamen såsom teoretiska kurser inom vård och behandlingsområde på universitets och högskolenivå.
  • Relevant handledning i psykosocialt arbete
  • Egen psykoterapi

Anmälan till kursen görs på antagning.se och betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna.

Direktlänk till SU9249

OBSERVERA! Det är också obligatoriskt att fylla i den digitala meritsammanställningen: https://form.jotform.com/52912846353964

Vidare ska intyg om arbetssituation: https://form.jotform.com/52952249313961  undertecknas av både sökande och arbetsgivare, skannas in och laddas upp med övriga betyg/intyg på antagning.se

Saknas något intyg kommer ansökan inte att beaktas.

Ingen komplettering efter 15 april.

Kursplan och litteraturlista för kursstart H20 hittar du här: Kurser på avancerad nivå och fristående kurser