Allmän information om programmet

 
Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Programmet erbjuder fördjupade studier om sociala insatser och samhällsanalyser med socialt arbete som kunskapsbas. Kurserna i programmet bygger på forskning som finns på institutionen eller hos någon av våra samarbetsinstitutioner. Undervisningen bygger på dina tidigare kunskaper från universitets- och högskolestudier samt förutsätter en stor självständighet och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. En stor del av kurslitteraturen är på engelska, men undervisningen sker på svenska.

Behörighet

Du är behörig om du avlagt socionomexamen eller har en Filosofie kandidatexamen + 90 hp i socialt arbete på grund- och avancerad nivå.

Studiegång

Programmet startar på höstterminen och du kan läsa masterprogrammet både på hel- och halvfart. När du antas till programmet antas du automatiskt till de inledande kurserna Vetenskapsteori 7,5 hp och Kvalitativ forskningsmetod 7,5 hp. Läs här om hel/halvfart.

I samband med att du ansöker till masterprogrammet via www.antagning.se måste du också själv söka kurser motsvarande 7,5 hp (halvfart) eller 15 hp (helfart) för första terminens andra hälft, period 2. Fortsättningsvis söker du också själv alla kurser för nästkommande termin via www.antagning.se. Undantaget är kursen Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp. Det är en uppsatskurs och du söker den internt via webb-blankett.

Obligatoriska och valfria kurser

Programmet består av 60 hp obligatoriska kurser och 60 hp valfria kurser.
Följande kurser är obligatoriska:

Vetenskapsteori, 7,5 hp
Kvalitativ forskningsmetod, 7,5 hp
Kvantitativ forskningsmetod, 7,5 hp
Evidens och kunskap i socialt arbete, 7,5 hp

För att vara behörig att söka till den obligatoriska kursen Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete, 30 hp, ska du ha läst och blivit godkänd på kurserna Vetenskapsteori, 7,5 hp, Kvalitativ forskningsmetod, 7,5 hp och Kvantitativ forskningsmetod, 7,5 hp och således ha minst 22,5 hp i Vetenskapsteori och Forskningsmetod.

Inom de 60 hp valfria kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp bestå av institutionens utbud av masterkurser. Det betyder att du kan läsa kurser om 30 hp på andra institutioner under förutsättning att de har anknytning till socialt arbete.

Välkommen med din ansökan.

Epost: masterutbildning@socarb.su.se