Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare som är verksamma inom området. Några av kurserna erbjuder en fördjupning inom områden som tagits upp på grundutbildningen, medan andra erbjuder en breddning mot nya områden.

Huvuddelen av kurserna ges antingen terminsvis eller årsvis. Ett fåtal kurser erbjuds mer sällan. Ambitionen är att ha ett rörligt och aktuellt utbud av kurser.

Kurserna kan sökas av dig som läser termin sju på grundutbildningen via blankett, av dig som läser masterprogrammet i socialt arbete, eller av dig med socionomexamen eller kandidatexamen.

Ett mindre antal kurser ges på engelska och har då prefixet ”The Swedish model…”. Kurserna består av en modul som presenterar den svenska välfärdsmodellen följt av en av fyra fördjupande delar som fokuserar utmaningar för det sociala arbetet med ”Social exclusion”, ”Child and family welfare”, ”Mental un-health, alchol and drug-abuse” och ”Elderly and disabled”. En fördjupningsdel ges varje termin i en cykel på fyra terminer. Kurserna är i första hand tänkta som ett utbud för våra internationella studenter men kan även sökas av dig som har svenska som första språk.

Du som läser på termin 7 söker via blankett. Alla andra söker via antagning.se

Veckodagar och tider

* Observera att planeringen för V21 i undantagsfall måste ändras

Obligatoriska kurser för studenter på socionomprogrammet:

  • Socialt arbete med äldre personer (H20)-semiobligatorisk
  • Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället (V20+v21) -semiobligatorisk
  • Evidens och kunskap inom socialt arbete - obligatorisk
  • Barn och unga II - semiobligatorisk
  • Fattigdom och välfärd II - semiobligatorisk
  • Alkohol och narkotika II - semiobligatorisk
  • Funktionsvariationer och välfärd - semiobligatorisk

Obs. att den termin som anges för litteraturlistan är den termin som listan började gälla. Litteraturlistor kan alltså ha en terminsangivelse som ligger längre bakåt i tiden än när du själv går kursen. Listorna uppdateras ca 2 månader före kursstart.

Kurs Kurskod Kursplan Litteratur V21 H21 V22

Anhörigperspektiv inom socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen

SU7243 Kursplan

Litteraturlista SU7243 V19 (310 Kb)

Litteraturlista SU7243 V20 (137 Kb)

Litteraturlista SU7243, gäller från V21 (142 Kb)

1   1
Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem 7.5 hp SU7230 Kursplan

Litteraturlista SU7230 H17 (102 Kb)

Tidigare lista gäller V21

Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7252
Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7244 Kursplan

Litteraturlista SU7244 V20 (89 Kb)

Litteraturlista SU7244, gäller från V21 (144 Kb)

1   1
Brukarperspektiv i socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7260 Kursplan

Litteraturlista SU7260 V19 (101 Kb)

Litteraturlista SU7260 V20 (134 Kb)

Tidigare lista gäller V21

1    
De äldre i välfärsstaten 7.5 hp​​​ SU7205 Kursplan SU7205 Litteraturlista H17 (105 Kb) Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7263
Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7227 Kursplan

Litteraturlista SU7227 H18 (305 Kb)

Litteraturlista SU7227 V20 (88 Kb)

Litteraturlista SU7227 H20 (27 Kb)

Tidigare lista gäller V21

2 2 2
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7257 Kursplan

Litteraturlista SU7257 H18 (311 Kb)

Litteraturlista SU7257 V20 (31 Kb)

Litteraturlista SU7257, gäller från V21 (92 Kb)

2 2 2
Genus i socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7240 Kursplan

Litteraturlista SU7240 V18 (90 Kb)

Litteraturlista SU7240 V20 (24 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7208 Kursplan

Ligger i kursplanen H19

Litteraturlista SU7208 V20 (26 Kb)

Litteraturlista SU7208 H20 (135 Kb)

Tidigare lista gäller V21

  2  
Hjälpande professionella relationer inom socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7245 Kursplan

Litteraturlista SU7245 V20 (139 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Kvalitativ forskningsmetod 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7215 Kursplan

Litteraturlista SU7215 V17 (291 Kb)

Litteraturlista SU7215 V20 (24 Kb)

Tidigare lista gäller V21

  1  
Kvantitativ forskningsmetod 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7214 Kursplan

Litteraturlista SU7214 H16 (267 Kb)

Litteraturlista SU7214 V20 (23 Kb)

Litteraturlista SU7214, gäller från V21 (136 Kb)

  2  
Ledningskompetens och kollegialt lärande i socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7258 Kursplan

Litteraturlista SU7258 H19 (290 Kb)

Litteraturlista SU7258 V20 (24 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7229 Kursplan

Litteraturlista SU7229 H19 (308 Kb)

Litteraturlista SU7229 V20 (89 Kb)

Tidigare lista gäller V21

1 1 1
Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7220 Kursplan

Litteraturlista SU7220 V20 (26 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Psykosocialt arbete II 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7236 Kursplan

Litteraturlista SU7236 V18 (92 Kb)

Litteraturlista SU7236 V20 (64 Kb)

Tidigare lista gäller V21

1 1 1
Samhällsarbete i marginaliserade områden 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7259 Kursplan

Litteraturlista SU7259 H19 (297 Kb)
Litteraturlista SU7259 V20 (70 Kb)

Tidigare lista gäller V21

1 1 1
Sexologi 1: Sexualitet och samhälle 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7241 Kursplan

Litteraturlista SU7241 H18 (268 Kb)

Litteraturlista SU7241 V20 (23 Kb)

Tidigare lista gäller V21

2 1 1
Skolsocialt arbete och elevhälsa 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7234 Kursplan

Litteraturlista SU7234 V20 (70 Kb)

Tidigare lista gäller V21

  2  
Sociala barnavårdsutredningar - samtalsmetoder, behovsanalys och barnets rättigheter 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7255 Kursplan

Litteraturlista SU7255 H18 (297 Kb)

Litteraturlista SU7255 V20 (73 Kb)

Tidigare lista gäller V21

  1  
Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7262 Kursplan

Litteraturlista SU7262 V19 (107 Kb)

Litteraturlista SU7262 V20 (151 Kb)

Tidigare lista gäller V21

1   1
Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7218 Kursplan

Litteraturlista SU7218 H17 (303 Kb)

Litteraturlista SU7218 V20 (73 Kb)

Litteraturlista SU7218 H20 (131 Kb)

Tidigare lista gäller V21

  2  
Socialpedagogik i socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7228 Kursplan

Litteraturlista SU7228 V20 (26 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Socialt arbete med alkohol- och drogproblem 7.5 hp SU7232 Kursplan Ligger i kursplanen Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7251
Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt 7.5hp (ersätter SU7205 De äldre i välfärdsstaten)
Beskrivning av kursen
SU7263 Kursplan

Litteraturlista SU7263 V20 (138 Kb)

Tidigare lista gäller V21

  1  
Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället 7.5 HP SU7264 Kursplan

Litteraturlista SU7264 V20 (91 Kb)

Tidigare lista gäller V21

1   1

Socialt arbete: Alkohol och narkotika II
Beskrivning av kursen

SU7251 Kursplan

Litteraturlista SU7251 V19 (154 Kb)

Litteraturlista SU7251 V20 (27 Kb)

Litteraturlista SU7251 H20 (88 Kb)

Tidigare lista gäller V21

2 2 2
Socialt arbete: Barn och ungdomar II 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7252 Kursplan

Litteraturlista SU7252 H19 (307 Kb)

Litteraturlista SU7252 V20 (89 Kb)

Litteraturlista SU7252 H20 (139 Kb)

Tidigare lista gäller V21

1 1 1
Socialt arbete: Fattigdom och välfärd 7.5 hp SU7231 Kursplan Ligger i kursplanen Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7250
Socialt arbete: Funktionshinder och välfärd 7.5 hp SU7233 Kursplan Ligger i kursplanen Kursen ges ej längre.
Ersätts  av SU7257
Socialt arbete: Migration och integration 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7261 Kursplan

Litteraturlista SU7261 H18 (309 Kb)

Litteraturlista SU7261 V20 (142 Kb)

Tidigare lista gäller V21

2   2
Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7256 Kursplan

Litteraturlista SU7256 H17 (296 Kb)

Litteraturlista SU7256 V20 (70 Kb)

Tidigare lista gäller V21

2 2 2
Sociat arbete: Fattigdom och välfärd II 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7250 Kursplan

Litteraturlista SU7250 H19 (312 Kb)

Litteraturlista SU7250 V20 (88 Kb)

Tidigare lista gäller V21

2 2 2
Vetenskapsteori 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7239 Kursplan

Litteraturlista SU7239 H18 (288 Kb)

Litteraturlista SU7239 V20 (67 Kb)

Litteraturlista SU7239 H20 (123 Kb)

Tidigare lista gäller V21

  1  
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7247 Kursplan

Litteraturlista SU7247 V20 (164 Kb)

Litteraturlista SU7247, gäller från V21 (165 Kb)

2   2
Välfärdsrätt 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7209 Kursplan

Litteraturlista SU7209 V20 (24 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     

Återhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och sociala relationer 7.5 hp
Beskrivning av kursen

SU7237 Kursplan

Litteraturlista SU7237 V18 (101 Kb)

Litteraturlista SU7237 V20 (86 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     

Uppdragsutbildning

           
Kurs Kurskod Kursplan Litteratur      
Ensamkommande barn och ungdomar - en gemensam kunskapsgrund för mottagande kommuner 4.5 hp (Uppdragsutbildning, grundläggande nivå)
Beskrivning av kursen
SUU724 Kursplan

Litteraturlista SUU724 V20 (63 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     

Medling vid brott - uppdragsutbildning 4 hp
(Uppdragsutbildning grundläggande nivå)

SUU729 Kursplan

Litteraturlista SUU729 V20 (35 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Grundläggande juridik och socialrätt inom socialt arbete 7.5 hp (Uppdragsutbildning grundläggande nivå) SUU737 Kursplan

Litteraturlista SUU737 V16 (35 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     

Grundläggande utbildning i
psykoterapi 60 hp

       
Hela utbildningen

SU9249
[tidigare SU7249]

Kursplan     1+2  
Delkurs 1: Psykodynamisk teori och metod - grunder, 4.5 hp. (provkod 0001)     Litteraturlista SU7249 H18 (delkurs 1-3) (46 Kb)      
Delkurs 2: Utvecklingspsykologi, 4.5 hp. (provkod 0002)     Se ovan      
Delkurs 3: Diagnostik och behandling, 4 hp. (provkod 0003)     Se ovan      
Delkurs 4:  Psykodynamisk teori och metod -  fördjupning, 6.5 hp. (provkod 0004)

 

 

Litteraturlista SU7249/0004 V19 (283 Kb)

Litteraturlista SU7249 provkod 0004 V20 (54 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Delkurs 5: Orientering i kognitiv teori och kognitiv beteendeterapi, 6.5 hp. (provkod 0005)    

Litteraturlista SU7249/0005 V19 (288 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Delkurs 6: Systemteori, familjeterapi, teori och metod, 13 hp. (provkod 0006)    

Litteraturlista SU7249 (delkurs 0006) H19 (43 Kb)

Litteraturlista SU7249 (delkurs 0006) V20 (41 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Delkurs 7: Systemteori, familjeterapi, teori och metod - fördjupning, 5.5 hp.
(provkod 0007)
   

Litteraturlista SU7249 provkod 0007 V20 (65 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Delkurs 8: Den kliniska psykoterapins vetenskapsteori med uppsatsarbete, 13 hp.
(provkod 0008)
   

Litteraturlista SU7249 provkod 0008 V20 (62 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Handledning 1, 2 hp. (provkod 0009)            
Handledning 2, 2 hp. (provkod 0010)            
Handledning 3, 2 hp. (provkod 0011)            
Handledning 4, 2 hp. (provkod 0011)            

Psykoterapeutprogrammet i
socialt arbete, avancerad nivå 90 hp

PSYSO      

Psykoterapeutisk teori och metod: grunder, vetenskapsteori och integration 24 hp
Beskrivning av kursen

SUT001 Kursplan

Litteraturlista SUT001 H19 (329 Kb)

Litteraturlista SUT001 V20 (99 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Psykoterapeutisk teori och metod: fördjupning, vetenskapsteori och integration 24 hp SUT002  

Litteraturlista SUT002 H19 (116 Kb)

Litteraturlista SUT002 V20 (113 Kb)

Tidigare lista gäller V21

  1+2  
Psykosociala och samhälleliga dimensioners betydelse i psykoterapi samt forskningsmetodik och vetenskapsteori 9 hp SUT003   Ännu ej beslutad      
Integrerande examensarbete i psykoterapi 15 hp SUT004   Ännu ej beslutad      
Psykoterapi under handledning 18 hp SUT005  

Litteraturlista SUT005 H19 (83 Kb)

Litteraturlista SUT005 V20 (81 Kb)

Tidigare lista gäller V21

 

1+2  

Masterprogram i socialt arbete 120 hp

SOCBO      
Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp (obligatorisk) Se längre upp i tabellen    
Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod om sammanlagt 22.5 hp (obligatoriskt)            
Andra kurser inom socialt arbete 60 hp (valbara)            
Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp
Beskrivning av kursen
SU9201 Kursplan

Litteraturlista SU9201 V18 (298 Kb)

Litteraturlista SU9201 V20 (24 Kb)

Litteraturlista SU9201 H20 (25 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     

Fristående kurser på grundläggande nivå

 

Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning 7.5 hp
Beskrivning av kursen

SU1044 Kursplan

Litteraturlista SU1044 H19 (463 Kb)

Litteraturlista SU1044 V20 (59 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Professionella samtal i socialt arbete
Beskrivning av kursen
SU1021 Kursplan

Litteraturlista SU1021 V18 (89 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
Professionella samtal i socialt arbete II
Beskrivning av kursen
SU1031 Kursplan

Litteraturlista SU1031 H18 (307 Kb)
Litteraturlista SU1031 V20 (68 Kb)

Litteraturlista SU1031, gäller från V21 (68 Kb)

     
Kurser på engelska            
Kurs Kurskod Kursplan Litteratur      
The Swedish model: Principles, outcomes and challenges for social work 15 hp
Beskrivning av kursen
Beskrivning av kursen
SU8251 Kursplan

Litteraturlista SU7259 V20 (70 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
SUE117 Kursplan
The Swedish Model: Challenges for social work with elderly and disabled 15 hp
Beskrivning av kursen
Beskrivning av kursen
SU8252 Kursplan

Litteraturlista SUE118 & SUE8252 V20 (159 Kb)

Litteraturlista SUE118 & SUE8252 H20 (106 Kb)

Tidigare lista gäller V21

  1+2  
SUE118 Kursplan
The Swedish Model: Challenges for social work with mental un-health, alcohol and drug-abuse 15 hp
Beskrivning av kursen
Beskrivning av kursen
SU8253 Kursplan

Litteraturlista SUE119 & SU8253 V20 (98 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
SUE119 Kursplan
The Swedish Model: Challenges for social work with child and and family welfare 15 hp
Beskrivning av kursen
Beskrivning av kursen
SU8254 Kursplan

Litteraturlista SU7259 V20 (70 Kb)

Tidigare lista gäller V21

     
SUE120 Kursplan
The Swedish Model: Challenges for Social Work with Social Exclusion 15 hp
Beskrivning av kursen
Beskrivning av kursen
SU8255 Kursplan

Litteraturlista SUE121 & SU8255 V20 (94 Kb)

Tidigare lista gäller V21

1+2    
SUE121 Kursplan