Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare som är verksamma inom området. Några av kurserna erbjuder en fördjupning inom områden som tagits upp på grundutbildningen, medan andra erbjuder en breddning mot nya områden.

Huvuddelen av kurserna ges antingen terminsvis eller årsvis. Ett fåtal kurser erbjuds mer sällan. Ambitionen är att ha ett rörligt och aktuellt utbud av kurser.

Kurserna kan sökas av dig som läser termin sju på grundutbildningen via blankett, av dig som läser masterprogrammet i socialt arbete, eller av dig med socionomexamen eller kandidatexamen.

Ett mindre antal kurser ges på engelska och har då prefixet ”The Swedish model…”. Kurserna består av en modul som presenterar den svenska välfärdsmodellen följt av en av fyra fördjupande delar som fokuserar utmaningar för det sociala arbetet med ”Social exclusion”, ”Child and family welfare”, ”Mental un-health, alchol and drug-abuse” och ”Elderly and disabled”. En fördjupningsdel ges varje termin i en cykel på fyra terminer. Kurserna är i första hand tänkta som ett utbud för våra internationella studenter men kan även sökas av dig som har svenska som första språk.

Du som läser på termin 7 söker via blankett. Alla andra söker via antagning.se

Obs. att den termin som anges för litteraturlistan är den termin som listan började gälla. Litteraturlistor kan alltså ha en terminsangivelse som ligger längre bakåt i tiden än när du själv går kursen. Listorna uppdateras ca 2 månader före kursstart.

Obligatoriska kurser för studenter på socionomprogrammet:
Evidens och kunskap inom socialt arbete - obligatorisk
Barn och unga II - semiobligatorisk
Fattigdom och välfärd II - semiobligatorisk
Alkohol och narkotika II - semiobligatorisk
Socialt arbete med äldre personer - semiobligatorisk
Funktionsvariationer och välfärd - semiobligatorisk

Veckodagar och tider för höstens fristående kurser.

Kurs Kurskod Kursplan Litteratur Kursperiod
V19

Kursperiod
H19

Anhörigperspektiv inom socialt arbete 7.5 hp SU7243 Kursplan Litteraturlista SU7243 V19 (310 Kb) Period II  
Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem 7.5 hp SU7230 Kursplan Litteraturlista SU7230 H17 (102 Kb) Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7252
Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer 7.5 hp SU7244 Kursplan Litteraturlista SU7244 V19 (316 Kb) Period I  
Brukarperspektiv i socialt arbete 7.5 hp SU7260 Kursplan Litteraturlista SU7260 V19 (101 Kb) Period I  
De äldre i välfärsstaten 7.5 hp SU7205 Kursplan SU7205 Litteraturlista H17 (105 Kb) Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7263
Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp SU7227 Kursplan Litteraturlista SU7227 H18 (305 Kb) Period II Period II
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor 7.5 hp SU7257 Kursplan Litteraturlista SU7257 H18 (311 Kb) Period II Period II
Genus i socialt arbete 7.5 hp SU7240 Kursplan Litteraturlista SU7240 V18 (90 Kb) Period II  
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv 7.5 hp SU7208 Kursplan Ligger i kursplanen - Period II
Hjälpande professionella relationer inom socialt arbete 7.5 hp SU7245 Kursplan SU7245 Litteraturlistor -  
Kvalitativ forskningsmetod 7.5 hp SU7215 Kursplan Ligger i kursplanen   Period I
Kvantitativ forskningsmetod 7.5 hp SU7214 Kursplan Ligger i kursplanen   Period II
Ledningskompetens och kollegialt lärande i socialt arbete 7.5 hp SU7258 Kursplan Litteraturlista SU7258 H18 (286 Kb)   Period II
Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5 hp SU7229 Kursplan Ligger i kursplanen Period I Period I
Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp SU7220 Kursplan Uppdateras inom kort    
Psykosocialt arbete II 7.5 hp SU7236 Kursplan Litteraturlista SU7236 V18 (92 Kb) Period I Period I
Samhällsarbete i marginaliserade områden 7.5 hp SU7259 Kursplan Litteraturlista SU7259 H18 (297 Kb)   Period I
Sexologi 1: Sexualitet och samhälle 7.5 hp SU7241 Kursplan Litteraturlista SU7241 H18 (268 Kb)   Period I
Skolsocialt arbete och elevhälsa 7.5 hp SU7234 Kursplan Litteraturlista SU7234 H18 (293 Kb)   Period II
Sociala barnavårdsutredningar - samtalsmetoder, behovsanalys och barnets rättigheter 7.5 hp SU7255 Kursplan Litteraturlista SU7255 H18 (297 Kb)   Period I
Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem 7.5 hp SU7262 Kursplan Litteraturlista SU7262 V19 (107 Kb) Period I  
Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet 7.5 hp SU7218 Kursplan Ligger i kursplanen   Period I
Socialpedagogik i socialt arbete 7.5 hp SU7228 Kursplan Litteraturlista SU7228 V18 (97 Kb)    
Socialt arbete med alkohol- och drogproblem 7.5 hp SU7232 Kursplan Ligger i kursplanen Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7251
Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt 7.5hp (ersätter SU7205 De äldre i välfärdsstaten) SU7263 Kursplan Ännu ej beslutad   Period I
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II SU7251 Kursplan Litteraturlista SU7251 V19 (154 Kb) Period II Period II
Socialt arbete: Barn och ungdomar II 7.5 hp SU7252 Kursplan Litteraturlista SU7252 V19 (306 Kb) Period I Period I
Socialt arbete: Fattigdom och välfärd 7.5 hp SU7231 Kursplan Ligger i kursplanen Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7250
Socialt arbete: Funktionshinder och välfärd 7.5 hp SU7233 Kursplan Ligger i kursplanen Kursen ges ej längre.
Ersätts  av SU7257
Socialt arbete: Migration och integration 7.5 hp SU7261 Kursplan Litteraturlista SU7261 H18 (309 Kb) Period II  
Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser 7.5 hp SU7256 Kursplan Ligger i kursplanen Period II Period II
Sociat arbete: Fattigdom och välfärd II 7.5 hp SU7250 Kursplan Litteraturlista SU7250 V19 (309 Kb) Period II Period II
Vetenskapsteori 7.5 hp SU7239 Kursplan Litteraturlista SU7239 H18 (288 Kb)   Period I
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser 7.5 hp SU7247 Kursplan Litteraturlista SU7247 H15 (303 Kb) Period II  
Välfärdsrätt 7.5 hp SU7209 Kursplan Ligger i kursplanen Period II  

Återhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och sociala relationer 7.5 hp

SU7237 Kursplan Litteraturlista SU7237 V18 (101 Kb) -  

Uppdragsutbildning

         
Kurs Kurskod Kursplan Litteratur Kursperiod V19  
Ensamkommande barn och ungdomar - en gemensam kunskapsgrund för mottagande kommuner 4.5 hp (Uppdragsutbildning, grundläggande nivå) SUU724 Kursplan SUU724 Litteraturlistor    

Kurser på engelska

         
Kurs Kurskod Kursplan Litteratur Kursperiod V19  
The Swedish Model: Challenges for social work with elderly and disabled 15 hp SU8252
SUE118
Kursplan
Kursplan
Litteraturlista SUE118 & SUE8252 H18 (115 Kb)    
The Swedish Model: Challenges for social work with mental un-health, alcohol and drug-abuse 15 hp SU8253
SUE119

Kursplan
Kursplan

Litteraturlista SUE119 & SU8253 V19 (106 Kb) Period I+II  
The Swedish Model: Challenges for social work with child and and family welfare 15 hp SU8254
SUE120
Kursplan
Kursplan
Litteraturlista SUE120 & SU8254 (113 Kb) Period I+II  
The Swedish Model: Challenges for Social Work with Social Exclusion 15 hp SU8255
SUE121
Kursplan
Kursplan
Litteraturlista SUE121 & SU8255 H17 (106 Kb)    

Grundläggande utbildning i psykoterapi 60 hp

     
Delkurs 1-3 SU7249 Kursplan Litteraturlista SU7249 H 18 delkurs 1 2 och 3 (pdf) (46 Kb)    
Delkurs "Psykodynamisk teori och metod, fördjupning" (provkod 0004) SU7249 Se ovan Litteraturlista SU7249/0004 V19 (283 Kb)    
Delkurs "Orientering i kognitiv teori och kognitiv beteendeterapi" (provkod 0005) SU7249 Se ovan Litteraturlista SU7249/0005 V19 (288 Kb)    
Delkurs "Systemteori, familjeterapi, teori och metod, grunder" (provkod 0006) SU7249 Se ovan Litteraturlista SU7249 (delkurs 0006) H19 (43 Kb)    

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete, avancerad nivå 90 hp

PSYSO    

Psykoterapeutisk teori och metod: grunder, vetenskapsteori och integration 24 hp

SUT001 Kursplan Ännu ej beslutad    
Psykoterapeutisk teori och metod: fördjupning, vetenskapsteori och integration 24 hp Ännu ej beslutad   Ännu ej beslutad    
Psykosociala och samhälleliga dimensioners betydelse i psykoterapi samt forskningsmetodik och vetenskapsteori 9 hp Ännu ej beslutad   Ännu ej beslutad    
Integrerande examensarbete i psykoterapi 15 hp Ännu ej beslutad   Ännu ej beslutad    
Psykoterapi under handledning 18 hp Ännu ej beslutad   Ännu ej beslutad    

Masterprogram i socialt arbete 120 hp

SOCBO    
Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp (obligatorisk) Se längre upp i tabellen  
Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod om sammanlagt 22.5 hp (obligatoriskt)          
Andra kurser inom socialt arbete 60 hp (valbara)          
Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp SU9201 Kursplan Ligger i kursplanen    

Fristående kurser på grundläggande nivå

Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning 7.5 hp

SU1044 Kursplan Litteraturlista SU1044 H18 (149 Kb)    
Professionella samtal i socialt arbete SU1021 Kursplan Litteraturlista SU1021 V18 (89 Kb)    
Professionella samtal i socialt arbete II SU1031 Kursplan Litteraturlista SU1031 H18 (307 Kb)