Barn och unga: socialt arbete, livsvillkor och sociala problem 7,5 hp

De äldre i välfärdsstaten 7,5 hp

Evidens och kunskap inom socialt arbete 7,5 hp

Genus i socialt arbete 7,5 hp

Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete 7,5 hp

Kvalitativ forskningsmetod 7,5 hp

Kvantitativ metod 7,5 hp

Organisation och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp

Psykosocialt arbete II 7,5hp

Skolsocialt arbete och elevhälsa 7,5 hp

Sociala barnavårdsutredningar – samtalsmetoder, behovsanalyser och barnets rättigheter 7,5hp

Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet 7,5hp  

Socialpedagogik i socialt arbete 7,5 hp

Socialt arbete: Fattigdom och välfärd 7,5 hp

Socialt arbete: Funktionshinder och välfärd 7,5 hp

Socialt arbete med alkohol- och drog­problem 7,5 hp

Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom – samtalsmetoder, behovsanalyser och sociala insatser 7,5hp

Vetenskapsteori 7,5 hp

 

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med barns och familjers välfärd 15hp Undervisningsspråk: Engelska

 

DFoto: Eva Dalin

 
Foto: Eva Dalin