Vetenskapsteoretiska grunder och foskningsmetod i socialt arbete, 7,5 hp (33 tim)
Torbjörn Bildtgård

Ensamkommande flyktingbarn, 4 hp (18 tim)
Åsa Backlund, Eva Fromholz
 

Juridik i socialt arbete, 7,5 hp (36 tim)
Katarina Alexius m.fl.

Utbildning i SiS-personal, vetenskapsteori och handledning (33 x 4 tim)
Christer Cederlund

 

Uppdraget ska gälla personalutbildning och i vissa fall utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl. Det är alltid företaget eller organisationen som beställer och betalar uppdragsutbildning för sina medarbetare, inte den enskilda kursdeltagaren.

Läs mer om vad en uppdragsutbildning kan innehålla och hur en kurs kan se ut i vänsterkolumnen.

Välkommen att kontakta oss!

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin