Pågående och kommande kurser

Foto: Niklas Björling

Uppdragsutbildning: Grundutbildning i medling vid brott

Utbildningen vänder sig till den som ska arbeta som medlare i kommunen eller som på annat sätt kommer i kontakt med ungdomar som begått brott eller blivit utsatta för brott. Utbildningen omfattar fyra heldagar i två etapper om två dagar vardera med cirka en månads mellanrum. I utbildningen varvas teoretiska kunskapspass med diskussioner och praktiska övningar. Utbildningen ger en god bas för att kunna arbeta som medlare.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen