Institutionen bedriver forskning över ett brett fält och är organiserad i olika grupper för forskning om

  • Missbruk av alkohol och droger
  • Barn, ungdom och familj - livsvillkor, sociala problem och socialt arbete
  • Åldrande, funktionshinder, omsorg
  • Försörjningsproblematik/försörjningsstöd
  • Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete
  • Socialpsykiatri
  • Den hedersrelaterade värdegrunden i svensk kontext