Om du av något skäl behöver göra uppehåll i dina studier, är det viktigt att du kontaktar studievägledarna för en planering. Utbildningen genomgår förändringar som kan påverka dina framtida studier.


Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag 9.30-11.00
Tfn 08-16 23 25
Epost: studievagledare@socarb.su.se
Mottagningstid: måndag, tisdag, torsdag 11.00-12.00
Rum 444 eller 443, Plan 4 (intill studentexpeditionen)

Du har möjlighet att beviljas studieuppehåll i upp till 2 efter varandra följande terminer (1 år) oavsett orsak till studieuppehållet.
Enligt högskoleförordningen ger endast "tvingade orsaker" (som föräldraledighet eller sjukskrivning) platsgaranti att få återgå till studier efter ett år. Platsgaranti betyder att du har rätt att komma tillbaka på en gång efter ditt studieuppehåll (förutsatt att du ansöker om återupptagande, se nedan).

Har du beviljats studieuppehåll utifrån andra skäl finns vid platsbrist på den studietermin/kurs du ska komma tillbaka till (t.ex. att det är överfullt i alla studentgrupperna just den hösten), risk att du får vänta ytterligare termin/terminer med att få återuppta studierna. Men du har inte förlorat din studieplats och kommer att kunna återgå i studier senare.

Studieuppehållet kan starta vid ht:s / vt: s början eller efter fullgjord delkurs för att sedan pågå under 1 eller 2 terminer.

Observera att du under studieuppehållet varken har rätt att delta i undervisning eller tentamen vid Institutionen för socialt arbete. Om du vill ägna en termin åt att omtentera kurser skall du alltså inte ansöka om studieuppehåll. 

Du ansöker om STUDIEUPPEHÅLL genom att fylla i Ansökan om studieuppehåll. Det är studievägledarna som beviljar studieuppehåll.

När du ansöker om studieuppehåll anger du när du preliminärt tänker dig återuppta dina studier igen, men detta sker sedan inte per automatik. Du ska ansöka om "återupptagande av studier" senast 15/4 om du önskar återgå till studierna kommande hösttermin och senast 15/10 om du önskar återgå till studierna kommande vårtermin.

Om det inte fråga om ett tidsbegränsat uppehåll i studierna utan du bestämt dig för att definitivt avbryta utbildningen ser vi gärna att du kontaktar studievägledningen för ett samtal. Du kan sedan anmäla Studieavbrott och säga upp din studieplats här.

 

Foto: Björn Dalin
Foto: Björn Dalin