Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 22,5 hp) ingår i kursen Socialt arbete II på Socionomprogrammet (210 hp). Studiehandledningen för VFU samt kursplanerna finns som bifogade filer längst ner på denna sida.

 

Anmälan för studenter som ska göra VFU kommande termin

Anmälningsblankett för studenter inför HT 2018

OBS! Anmälan måste skickas in senast den 15/4 2018.

 

Information om VFU utomlands