Samarbetspartner

VT21 Samarbetspartner

Bland annat följande verksamheter samarbetar med Institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

HT20 Samarbetspartner

Bland annat följande verksamheter samarbetar med Institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

VT20 Samarbetspartner

Bland annat följande verksamheter samarbetar med Institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

HT19 Samarbetspartner

Bland annat följande verksamheter samarbetar med Institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Samarbetspartner VT19

Bland annat följande verksamheter samarbetar med institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Foto: Björn Dalin

HT18 Samarbetspartner

Bland annat följande verksamheter samarbetar med institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Puff studenter i fönster

VT 18 Samarbetspartner

Bland annat följande verksamheter samarbetar med Institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Foto: Björn Dalin

HT 17 Samarbetspartner

Bland annat följande verksamheter samarbetar med institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Foto: Eva Dalin

VT 17 Samarbetspartner

Bland annat följande verksamheter samarbetar med Institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Puff studenter i fönster

HT 16 Samarbetspartner

Bland annat följande verksamheter samarbetar med institutionen för socialt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen