Det är viktigt att de som arbetar med utsatta människor är både män och kvinnor, av olika ålder och etnisk bakgrund. Eftersom många av de mest utsatta i samhället saknar manliga förebilder, är det särskilt viktigt att fler män blir socionomer.

Som socionom kan du t.ex. arbete som/inom:

 • socialsekreterare
 • kurator inom hälso- och sjukvård
 • inom psykiatrisk barn- och ungdomsvård (BUP)
 • inom institutionsvård för barn och ungdomar
 • familjerådgivare
 • frivårdsinspektör
 • inom kriminalvården
 • behandlingspersonal (t.ex. inom missbrukarvården)
 • personalkonsulent
 • skolkurator
 • socialchef och motsvarande
 • socialkonsulent
 • handledare
 • konsult inom ledarskap, organisationsfrågor och socialt
  arbete med mera
 • politiker
 • personalsocialt arbete
 • fackliga organisationer
 • organisationer för frivilligt socialt arbete
 • arbete bland flyktingar och invandrare
 • inom olika stödverksamheter inom skola och barnomsorg
 • chef inom äldre- eller handikappomsorgen (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
 • handläggare inom äldre- och handikappomsorgen (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
 • enhetschef eller föreståndare inom hemtjänsten, vid servicehus,
  ålderdomshem, sjukhem och enheter med boendeservice eller gruppbostäder för funktionshindrade (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
 • biståndsbedömare (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
 • inom socialtjänstens öppna verksamheter
 • i hem för särskild tillsyn, dvs olika typer av dagverksamheter och institutioner
 • inom psykiatrin
 • i olika stödverksamheter
 • inom skola och barnomsorg
 • behandlingsassistent
 • fältassistent

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är 7 terminer lång (210 hp), alltså 3½ år. Utbildningen innehåller både teoretiska studier och praktik.

Var studerar man?

Utbildningen bedrivs vid Stockholms universitet Sveaplan, en vacker skola i funkisstil belägen vid Wennergrens center, Sveaplan. Läs mer

Socialt arbete

Socialt arbete är huvudämnet på institutionen. I socialt arbete studeras sociala problem och åtgärder för att lösa dessa, liksom problemens orsaker och konsekvenser på samhälls-, grupp- och individnivå.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling