Det är viktigt att de som arbetar med utsatta människor är både män och kvinnor, av olika ålder och etnisk bakgrund. Eftersom många av de mest utsatta i samhället saknar manliga förebilder, är det särskilt viktigt att fler män blir socionomer.

Som socionom kan du t.ex. arbete som/inom:

  • socialsekreterare
  • kurator inom hälso- och sjukvård
  • inom psykiatrisk barn- och ungdomsvård (PBU)
  • inom institutionsvård för barn och ungdomar
  • familjerådgivare
  • frivårdsinspektör
  • inom kriminalvården
  • behandlingspersonal (t.ex. inom missbrukarvården)
  • personalkonsulent
  • skolkurator
  • socialchef och motsvarande
  • socialkonsulent
  • handledare
  • konsult inom ledarskap, organisationsfrågor och socialt
    arbete med mera
  • politiker
  • personalsocialt arbete
  • fackliga organisationer
  • organisationer för frivilligt socialt arbete
  • arbete bland flyktingar och invandrare
  • inom olika stödverksamheter inom skola och barnomsorg
  • chef inom äldre- eller handikappomsorgen (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
  • handläggare inom äldre- och handikappomsorgen (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
  • enhetschef eller föreståndare inom hemtjänsten, vid servicehus,
    ålderdomshem, sjukhem och enheter med boendeservice eller gruppbostäder för funktionshindrade (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
  • biståndsbedömare (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
  • inom socialtjänstens öppna verksamheter
  • i hem för särskild tillsyn, dvs olika typer av dagverksamheter och institutioner
  • inom psykiatrin
  • i olika stödverksamheter
  • inom skola och barnomsorg
  • behandlingsassistent
  • fältassistent

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är 7 terminer lång (210 hp), alltså 3½ år. Utbildningen innehåller både teoretiska studier och praktik.

Var studerar man?

Utbildningen bedrivs vid Stockholms universitet Sveaplan, en vacker skola i funkisstil belägen vid Wennergrens center, Sveaplan. Läs mer

Socialt arbete

Socialt arbete är huvudämnet på institutionen. I socialt arbete studeras sociala problem och åtgärder för att lösa dessa, liksom problemens orsaker och konsekvenser på samhälls-, grupp- och individnivå.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling