Uppsats

Foto: Niklas Björling

Mall för studentuppsats

Här finns en mall du kan använda när du ska skriva uppsats.

Dator och student

Så skapar du en röd tråd i din text

”Röd tråd” är ett vanligt uttryck för att en text känns sammanhängande. Det är viktigt att akademiska texter känns just sammanhängande.

Läs språkverkstadens bästa tips.

Foto: Niklas Björling

Universitetsbiblioteket - en resurs i uppsatsskrivandet

student

Vägledning för dig som skriver uppsats

Här hittar du texter och länkar om att söka, välja och kritiskt granska vetenskapligt material. Du kan läsa om skillnaden mellan att referera och plagiera och om hur du skriver och hanterar referenser.

Foto: Orasis

Studie- och språkverkstaden

Studie- och språkverkstaden finns till för dig som är student vid Stockholms universitet och här kan du utveckla dina studiestrategier och ditt akademiska skrivande. Boka individuell handledning eller gå på någon av våra föreläsningar, seminarier eller skrivgrupper. Att besöka oss är gratis och det spelar ingen roll vilket ämne du läser. Välkommen!

Foto: Niklas Björling

Publicering av uppsats i DiVA

Du som student kan publicera din c-uppsats, magisteruppsats eller masteruppsats i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen