Tentamen och skrivschema

Omprövning av examinationsbeslut

Här hittar du information om hur du som student går till väga om du vill att din examinator omprövar sitt betygsbeslut

Plagiat, fusk och störande av verksamheten

Plagiat, fusk och störande av verksamheten är inte tillåtet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning från universitetet. Det är därför särskilt viktigt att du som student håller dig informerad om vad som gäller.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen