Skrivschemat finner du längst ner på den här sidan.

Anmälan till skriftliga salstentamen sker på "Mina studier", www.mitt.su.se  senast en vecka innan tentamenstillfället. Kommer du oanmäld till tentamen får du inte skriva. 

För att få skriva tentan måste du:

  • Ha anmält dig till tentamen.
  • Ha med dig legitimation och anonymkod till skrivningstillfället. Du får anonymkoden när du anmäler dig till tentamen.

Tentamensadministration: Katja Sokolova och Klas Wikström af Edholm