Institutionen för socalt arbete är inrymd i blå-märkta (det som tidigare kallades K-märkta) lokaler i en gammal fin funkis-skola från 30-talet. Detta gör att all anpassning för funktionsvariationer måste inrymmas i den befintliga byggnaden, men man har vid ombyggnad och renovering försökt anpassa lokalerna.

Hörslinga

I aulan finns hörslinga i mitten längst bak under "balkongen".

Hörslinga finns i vissa lektionssalar.

Hissar

Det finns två hissar i vardera ände av huset (se beskrivning). Den som finns vid huvudentrén (Sveavägen 160) stannar på alla våningsplan utom plan 8 (konferensrum). Till källarplanet går det inte att åka ner, det går däremot utmärkt att åka upp från källarplanet.

Till plan 8 går en separat hiss från korridoren på plan 6.

Hissen vid den bortre entrén (Sveavägen 162) startar på plan 1 och går till planen 0 (källarplan), 1, 3, 5 och 7. För att komma till den hissen måste man ta en separat hiss från entrén vid nr 162 (hissen finns bakom en grå dörr till höger innanför entédörren) till plan 1 där biblioteket och de flesta undervisningslokalerna är inrymda. Sen hittar man den andra hissen inne i korridoren.

Till biblioteket: bortre entrén (nr 162,) specialhiss till plan 1 (på höger sida innanför entrén bakom en grå dörr). Alternativt hiss från huvudentrén (nr 160) till plan 1 och genom korridoren och dörrar (med dörröppnare) i bortre änden.
Till studieadministratörerna: plan 2, 4 och 6 nås via hiss från huvudentrén.
Till datorsalarna: huvudentré - hiss till plan 2
Konferensrum plan 8: huvudentré - hiss till plan 6, genom dörrarna in i korridoren, specialhiss på höger sida till plan 8
Kårexpeditionen: huvudentré - direkt till vänster efter entrén, genom kaféet. Hiss finns i andra änden.
Undervisningslokaler plan 1: hiss från huvudentrén
Undervisningslokeler plan 0: specialhiss från bortre entrén till plan 1 (biblioteket), genom dörren till vänster till hissen och ner till plan 0.

Om hissen innanför huvudentrén inte fungerar, är plan 2, 4 och 6 inte tillgängliga för den som är beroende av hiss.

Vid huvudentrén finns automatisk dörröppning, vilket den bortre entrén saknar. Automatisk dörröppning finns även på dörren till korridoren på plan 1, 2, 4, 7 samt till personalrummet på plan 6.

Undervisningssalarna ligger en trappa upp i huset (plan 1) och dörrarna saknar tröskel. Hit går båda hissarna. Det finns även undervisnings- och grupprum under biblioteket. Dit går hiss från den bortre ingången (nr 162).

På plan 1 finns även ett grupprum för studenter med funktionsvariationer.  För att få använda detta rum, kontakta Studievägledare.

På varje våningsplan finns det  toaletter för personer med funktionsvariationer.