Institutionen för socalt arbete är inrymd i K-märkta lokaler i en gammal fin funkis-skola från 30-talet. Detta gör att all anpassning för funktionshindrade måste inrymmas i den befintliga byggnaden, men man har vid ombyggnad och renovering försökt anpassa lokalerna.

Hörslinga

I aulan finns hörslinga i mitten längst bak under "balkongen".

Hörslinga finns i vissa lektionssalar.

Hissar

Det finns två hissar i vardera ände av huset (se beskrivning). Den som finns vid huvudentrén (Sveavägen 160) stannar på alla våningsplan utom plan 8 (konferensrum) och plan 0 (källarplan). Till källarplanet går det inte att åka ner, det går däremot utmärkt att åka upp från källarplanet.

Till plan 8 går en separat hiss från korridoren på plan 6.

Hissen vid den bortre entrén (Sveavägen 162) startar på plan 1 och går till planen 0 (källarplan), 1, 3, 5 och 7. För att komma till den hissen måste man ta en separat hiss från entrén (hissen finns bakom en grå dörr till höger innanför entédörren) till plan 1 där biblioteket och de flesta undervisningslokalerna är inrymda. Sen hittar man den andra hissen inne i korridoren.

Till biblioteket: bortre entrén (nr 162)- specialhiss till plan 1 (på höger sida innanför entrén bakom en grå dörr). Alternativt hiss från huvudentrén (nr 160) till plan 1 och genom korridoren och dörrar (med dörröppnare) i bortre änden.
Till studieadministratörerna: plan 2, 4 och 6 nås via hiss från huvudentrén.
Till datorsalarna: huvudentré - hiss till plan 2
Konferensrum plan 8: huvudentré - hiss till plan 6, genom dörrarna in i korridoren, specialhiss på höger sida till plan 8
Kårexpeditionen: huvudentré - direkt till vänster efter entrén, genom kaféet. Hiss finns i andra änden.
Undervisningslokaler plan 1
: hiss från huvudentrén
Undervisningslokeler plan 0: specialhiss från bortre entrén till plan 1 (biblioteket), genom dörren till vänster till hissen och ner till plan 0.

Om hissen innanför huvudentrén inte fungerar, är plan 2, 4 och 6 inte tillgängliga för den som är beroende av hiss.

Vid huvudentrén finns automatisk dörröppning, vilket den bortre entrén saknar. Automatisk dörröppning finns även på dörren till korridoren på plan 1, 2 och 4 samt till personalrummet på plan 6.

Undervisningssalarna ligger en trappa upp i huset (plan 1) och dörrarna saknar tröskel. Hit går båda hissarna. Det finns även undervisnings- och grupprum under biblioteket. Dit går hiss från den bortre ingången.

På plan 1 finns även ett grupprum för studenter med funktionsnedsättning.  För att få använda detta rum, kontakta Studievägledare

På varje våningsplan finns det  toaletter för personer med funktionsnedsättning.