I skrivande stund är det fortfarande ett mycket osäkert läge i världen och Sverige kring hur coronapandemin kommer att utvecklas. Då utbytesstudier behöver planeras i god tid före utresa till det mottagande universitetet, har Institutionen för socialt arbete beslutat följande: ett begränsat antal platser till samarbetsuniversitet i Europa kommer att utlysas för ansökan till H21.

Du som blir antagen till en utbytesplats får vara beredd på ändrade förutsättningar för dina studier, och i värsta fall att utbytet inte kan bli av. Du har också ett stort ansvar att hålla dig underrättad om vilka regler och förhållningsorder som gäller på den studieort du kommer till, samt vilka försäkringsvillkor som kommer att gälla. Undervisning kan förekomma på plats eller online.

Är du intresserad av utbyte H21, kan du söka till följande platser:

  • Alice Salomon Fachhochschule, Berlin, Tyskland, 2 platser (kurser på engelska)
  • Hogeschool von Amsterdam, Nederländerna, 2 platser (kurser på engelska)
  • Katholische Stiftungshochschule München, Tyskland, 2 platser (kurser på engelska)
  • Metropolitan University, Köpenhamn, Danmark, 2 platser (kurser på engelska)

Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka sin förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle.

Möjligheten till att förlägga en del av utbildningen vid något lärosäte utomlands är för många en stor utmaning som kan berika såväl på det personliga som professionella planet. Studenter som väljer att studera utomlands tycker om att resa och förkovra sig i språk och är i grunden nyfikna!

Det komparativa perspektivet i utbildningen får en reell betydelse. Du kommer att lära känna dig själv ytterligare och kunskapen om andra livsstilar och kulturer ökar. Många får erfarenhet av en ”outsider”-upplevelse som kan upplevas som frustrerande, men som oftast bearbetas till en värdefull erfarenhet i ett kommande yrkesarbete. Dina egna värderingar kan komma att utmanas. Listan kan göras lång över utmaningar som kan möta en student utomlands, och det är oftast de individuella egenskaperna som avgör hur utmaningarna tacklas.

På vår institution kommer du som student att i första hand möta Eva Marklund, Internationell Koordinator, när det gäller utbytesstudier. Eva handlägger arbetet med internationella studier och administrerar utbytesstudier för termin 4 (teori-kurser) och för termin 5 VFU- platser utomlands.

Har du frågor som du kanske inte finner svar på här på hemsidan kan du kontakta Eva Marklund

Du är också välkommen att besöka studievägledningen med frågor om utbytesstudier.

Dublin. Foto: Eilona Zeito
Dublin. Foto: Eilona Zeito