Institutionen för socialt arbete har beslutat att pausa allt studentutbyte under vårterminen 2021.

Beslutet omfattar samtliga institutionsöverenskommelser om utbyte i teoristudier under termin 4 och VFU under termin 5. Beslutet grundar sig i svårigheter att förbereda och genomföra utbyten på grund av den osäkra situationen med covid-19 pandemin.

Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka sin förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle.

Möjligheten till att förlägga en del av utbildningen vid något lärosäte utomlands är för många en stor utmaning som kan berika såväl på det personliga som professionella planet. Studenter som väljer att studera utomlands tycker om att resa och förkovra sig i språk och är i grunden nyfikna!

Det komparativa perspektivet i utbildningen får en reell betydelse. Du kommer att lära känna dig själv ytterligare och kunskapen om andra livsstilar och kulturer ökar. Många får erfarenhet av en ”outsider”-upplevelse som kan upplevas som frustrerande, men som oftast bearbetas till en värdefull erfarenhet i ett kommande yrkesarbete. Dina egna värderingar kan komma att utmanas. Listan kan göras lång över utmaningar som kan möta en student utomlands, och det är oftast de individuella egenskaperna som avgör hur utmaningarna tacklas.

På vår institution kommer du som student att i första hand möta Eva Marklund, Internationell Koordinator, när det gäller utbytesstudier. Eva handlägger arbetet med internationella studier och administrerar utbytesstudier för termin 4 (teori-kurser) och för termin 5 VFU- platser utomlands.

Har du frågor som du kanske inte finner svar på här på hemsidan kan du kontakta Eva Marklund

Du är också välkommen att besöka studievägledningen med frågor om utbytesstudier.

Dublin. Foto: Eilona Zeito
Dublin. Foto: Eilona Zeito