Berlin. Foto: Isabelle Aslan.
Berlin. Foto: Isabelle Aslan.

Institutionen för socialt arbete har beslutat att pausa allt studentutbyte under vårterminen 2021.

Beslutet omfattar samtliga institutionsöverenskommelser om utbyte i teoristudier under termin 4 och VFU under termin 5. Beslutet grundar sig i svårigheter att förbereda och genomföra utbyten på grund av den osäkra situationen med covid-19 pandemin.

Utbyte av teorikurser sker under din fjärde termin, du läser då  kurser i relation till socialt arbete på ett annat universitet/högskola någonstans i världen.

Stockholms universitets utbytesavtal och -nätverk finns på två olika nivåer: central nivå och institutionsnivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt.

Ansökan genom centrala avtal sker ca 1 år innan utbytet, dvs medans du går din andra termin på programmet. Ansökan genom institutionens avtal sker ett halvår innan utbytet, dvs medan du går din tredje termin på programmet.

Centrala avtal

Stockholms universitet har centrala universitetsövergripande utbytesavtal med ett femtiotal universitet i världen, många utanför Europa. Alla studenter kan söka oavsett vilket ämne de läser då avtalen inte är knutna till ett särskilt ämne. För mer information om vart du kan åka via dessa centrala avtal och hur ansökan och antagningsprocessen  se Stockholms universitets sida Studera utomlands.

Institutionsavtal

Institutionen för socialt arbete upprättar egna avtal med universitet i Europa som undervisar i socialt arbete eller närliggande ämnen. Se ”Vart kan jag åka” där en lista finns över de samarbetspartners som vår institution har avtal med för närvarande.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands, under termin 5

Läs information på VFU utomlands för verksamhetsförlagd utbildning under programmets femte termin.