Inför ansökan till centrala avtal anordnar Studentavdelningen vid SU informationsträffar. Håll utkik på hemsidan i oktober- november inför nästa hösttermin och i februari – mars inför nästa vårtermin, då utlysningar av platser presenteras.

Information om utbytesplatser via institutionens avtal ges av internationell koordinator. Välkommen med dina frågor till Eva Marklund, eva.marklund@socarb.su.se

Studenter som antas till utbytesstudier kommer att erbjudas ett enskilt informationsmöte via Zoom.

Dublin klippor. Foto: Eilona Zeito.
Dublin klippor. Foto: Eilona Zeito.