Under termin 4 har du möjlighet att förlägga dina teroristudier utomlands. Den här träffen syftar till att informera dig som går på termin 3 om hur du ansöker till utlandsstudier.

Även du som går på termin 2 kan ha intresse av att förbereda dig inför utlandsstudier på termin 4 och är välkommen att delta på informationsmötet.

Foto: Niklas Björling