Vad händer efter ansökan till platser inom institutionens avtal?           

Dublin park. Foto: Eilona Zeito.
Dublin park. Foto: Eilona Zeito.

Först görs en bedömning av de ansökningar som kommit in i relation till antal platser vid respektive universitet. Om antalet sökande som är berättigade att söka överstiger antalet platser så görs en lottning.

Studenterna som antagits kallas till samtal om den fortsatta proceduren. Studenten träffar Eva Marklund, internationell koordinator vid vår institution via Zoom, bland annat för att inleda diskussion om det som ska bli ett ”Learning Agreement” det vill säga en plan/överenskommelse om vilka kurser som ska läsas på det utländska lärosätet under utbytesterminen. 

Studenten som fått en utbytesplats träffar sedan också studievägledningen, via Zoom. Hos studievägledaren får du ytterligare information och det görs en individuell plan över studierna kommande termin, se nedan ”utbytesstudiernas omfattning”.

Berlin. Foto: Isabelle Aslan.
Berlin. Foto: Isabelle Aslan.

Utbytesstudiernas omfattning

Under utbyte fjärde terminen läser du kurser på ett utländskt lärosäte som sedan, efter hemkomst, tillgodoräknas som delkurser inom kursen Socialt arbete 4, 30hp.

Om det land och det utländska lärosäte där utbytet sker, startar och slutar sina studieterminer ungefär samtidigt som svenska universitets studieterminer då kommer utbytet gälla 30hp. En student som till exempel gör ett utbyte till Dublin läser kurser motsvarande sammanlagt minst 30 ECTS och får dessa tillgodoräknade som 30hp det vill säga samtliga fyra delkurser inom kursen Socialt arbete 4.

När tidsintervall för studieterminer skiljer sig åt, som till exempel i förhållande till tyska studieterminer som startar ca 5 veckor efter våra svenska terminer, görs istället ett kortare utbyte. En student som åker till Berlin kommer därmed att göra ett utbyte som omfattar kurser motsvarande minst 22,5 ECTS som tillgodoräknas som tre delkurser inom kursen Socialt arbete 4. Under (svenska) terminens fem första veckor läser studenten den första delkursen (7,5hp) på termin 4 här hemma i Stockholm innan hen reser ner till Berlin för utbytesstudier.

När studenten träffar studievägledaren för att förbereda utbytesstudierna görs en individuell plan där det står angivet om utbytet omfattar 30hp eller 22.5hp och vilka delkurser som ska bli tillgodoräknade via utbytesstudier.

Villkor för att bli uttagen till utbytesstudier

  • Vilka språk kan du? Inte alla universitet har undervisning på engelska. Om du kan fler språk och har en nivå som motsvarar B1 enligt Europarådets språkskala så har du fler  möjligheter att hitta kurser.
  • Du skall vara behörig till kursen på fjärde terminen Socialt arbete 4, 30hp, och du får då inte ha rester från tidigare terminer. Du ska alltså ha godkänt betyg på dina tidigare kurser terminerna 1-2 samt i delkurser från tredje terminen, undantaget inrapportering av Fältstudier 7,5hp, senast innan terminsstart för utbytesterminen.

Stipendier för utbytesstudier          

Utbytesstudier innebär att du söker stipendium. För platser vid Europeiska universitet ansöker du om  Erasmus + stipendium. Även andra stipendier så som North to North stipendium kan vara aktuella inom Norden, Kanada samt Ryssland för den som åker via centrala avtal.

Försäkring

Alla utresande studenter från Stockholms universitet omfattas av Kammarkollegiets försäkring ”Student ut”,  en försäkring speciellt framtagen för att passa utresande utbytesstudenter. Se www.kammarkollegiet.se

Dublin park. Foto: Eilona Zeito.
Dublin klippor. Foto: Eilona Zeito.