Studentinflytande

Studentinflytande

Studentinflytande är i praktiken att se som en ständigt pågående dialog där universitetets anställda och studenterna samarbetar för att förbättra den gemensamma verksamheten. Alla studenter är medaktörer i universitetets verksamhet och har därigenom också ett medansvar att påverka och utveckla utbildningen. Detta kan ske på flera olika sätt; genom direkt deltagande i utbildningen, genom utvärdering av kurser och program, via representation i olika organ och genom studentorganisationer.

Doktorandrådet Socialt Arbete

Medlemmar i Doktorandrådet Socialt Arbete är doktorander vid institutionen. Doktorandrådet är ett utskott i Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm (SSAS) och verkar för att tillvarata doktorandernas intressen.

SSAS - Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm

SSAS är en egen studentkår vid Stockholms universitet. Alla studenter som studerar vid Institutionen för socialt arbetet vid SU, och har betalt sin kåravgift, är medlemmar i SSAS. Det är vi tillsammans som bildar kåren!

Regler och rättigheter för dig som student

Dina rättigheter som student regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet.

Utvärdering av utbildning

Utvärdering av utbildningen görs inom institutionen på tre nivåer. Utöver detta utvärderas även landets socionomutbildningar på nationell nivå av Universitetskanslerämbetet.

Samhällsvetenskapliga föreningen

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen