Studentinflytande

Foto: Niklas Björling

Studentrådet

Studentrådet är en del av Stockholms universitets studentkår (SUS)

Foto: Niklas Björling

Stockholms universitets studentkår (SUS)

SUS organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter.

Foto: Niklas Björling

Dina rättigheter och skyldigheter

Dina rättigheter som student regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet.

Doktorandrådet Socialt Arbete

Medlemmar i Doktorandrådet Socialt Arbete är doktorander vid institutionen. Doktorandrådet är ett utskott i Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm (SSAS) och verkar för att tillvarata doktorandernas intressen.

Utvärdering av utbildning

Alla delkurser och programkurser ( terminer) i programmet utvärderas internt och löpande. Socionomprogrammet utvärderas av Universitetskanslerämbetet.

Samhällsvetenskapliga föreningen

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen