Studentinflytande

Studentinflytande

Studentinflytande är i praktiken att se som en ständigt pågående dialog där universitetets anställda och studenterna samarbetar för att förbättra den gemensamma verksamheten. Alla studenter är medaktörer i universitetets verksamhet och har därigenom också ett medansvar att påverka och utveckla utbildningen. Detta kan ske på flera olika sätt; genom direkt deltagande i utbildningen, genom utvärdering av kurser och program, via representation i olika organ och genom studentorganisationer.

Doktorandrådet Socialt Arbete

Medlemmar i Doktorandrådet Socialt Arbete är doktorander vid institutionen. Doktorandrådet är ett utskott i Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm (SSAS) och verkar för att tillvarata doktorandernas intressen.

SSAS - Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm

SSAS är en egen studentkår vid Stockholms universitet. Alla studenter som studerar vid Institutionen för socialt arbetet vid SU, och har betalt sin kåravgift, är medlemmar i SSAS. Det är vi tillsammans som bildar kåren!

Regler och rättigheter för dig som student

Dina rättigheter som student regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet.

Utvärdering av utbildning

Alla delkurser och programkurser ( terminer) i programmet utvärderas internt och löpande. Socionomprogrammet utvärderas av Universitetskanslerämbetet.

Samhällsvetenskapliga föreningen

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen