OBS! Schemaändringar sker kontinuerligt. Kom ihåg att kontrollera schemat regelbundet så du inte missar en lektion eller åker hit i onödan.

Du kan även prenumerera på ditt schema till kalender/mobil, se instruktion nedan.

Gå direkt till schemat: Schema

 

 

Inloggning som student: Schema för registrerade studenter

 

 

Gå direkt till kursplanerna: SISU

 

 

Du kan även använda SU-appen.

Instruktion för hur du prenumererar på ditt schema till din egen kalender

 

Lathund för att hitta i schemat och bland kursplanerna

Nedan finner du kurskoden, studentgrupp och kursens namn, vilket hjälper dig att söka i schemat och bland kursplanerna.

Du kan även hitta din kursplan på översikterna för Socionomlinjen och Socionomlinjen med inriktning mot äldre och funktionshindrade.

Sök på:   Sök på kurs och kurskod
Kurs Kurskod Benämning
SU1014 SU1014 Handledningsmetodik för handledare till socionompraktikanter
SU1017 SU1017 Socialt arbete i institutionella miljöer
SU1019 SU1019 Grundkurs i socialt arbete
SU7205 SU7205 De äldre i välfärdsstaten
SU7208 SU7208 Hedersrelaterat vård, ungdomar och socialt arbete
SU7214 SU7214 Kvantitativ forskningsmetod
SU7215 SU7215 Kvalitativ forskningsmetod
SU7218 SU7218 Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet
SU7219 SU7219 Barn och ungdomar med psykiska funktionshinder
SU7220 SU7220 Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv
SU7221 SU7221 Rehabilitering och arbetsliv
SU7222 SU7222 Kris- och katastrofkunskap
SU7249 SU7249 Grundläggande utbildning i psykoterapi
SU7227 SU7227 Evidens och kunskap inom socialt arbete
SU7228 SU7228 Socialpedagogik i socialt arbete
SU7229 SU7229 Organisation och ledarskap i socialt arbete
SU7230 SU7230 Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem
SU7231 SU7231 Socialt arbete: Fattigdom och välfärd
SU7232 SU7232 Socialt arbete med alkohol- och drogproblem
SU7233 SU7233 Socialt arbete: Funktionshinder och  välfärd
SU7234 SU7234 Skolsocialt arbete och elevhälsa
SU7235 SU7235 Utredningar om utsatta barn och unga lagöverträdare. Juridik i socialt arbete.
SU7236 SU7236 Psykosocialt arbete II
SU7237 SU7237 Återhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och sociala relationer
SU7238 SU7238 Social och juridisk rådgivning i socialt arbete
SU7239 SU7239 Vetenskapsteori
SU7240 SU7240 Genus i socialt arbete
SU7241 SU7241 Sexologi I: sexualitet och samhälle
SU7243 SU7243 Anhörigperspektiv inom socialt arbete
SU7244 SU7244 Behovs och riskbedömningar: Metoder och modell i soc arb med barn, unga….
SU7245 SU7245 Hjälpande professionella relationer inom socialt arbete
SU9201 SU9201 Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete
     
    Engelska kurser på masternivå
SU8221 SU8221 Introduction to Advanced Studies in Social Work
SU8222 SU8222 The Swedish Model: Principles, Outcomes and Challenges
SU8223 SU8223 Comparative Social Policy and Social Work
SU8224 SU8224 Social Laws and the UN-Declarations
SU8225 SU8225 Understanding and Combating Social Exclusion in Europé
SU8226 SU8226 Violence, Oppression and Family Honour. Issues for Social Work
SU8227 SU8227 Child Welfare in Sweden: organisation, outcome and critical perspectives
SU8228 SU8228 Community Work with Youth in Areas of Marginality
SU8231 SU8231 Comparative perspectives on Social Work with Older People
SU8234 SU8234 Psychiatry as a social field - A contextual perspective
SU8232 SU8232 Applied Social Research: Theory, Design and Method
SU8233 SU8233 Perspectives on Prevention and Treatment in Social Work with Alcohol and Drugs
SU8251 SU8251  The Swedish Model: Principles, Outcomes and Challenges, 15 hp
    Engelska kurser på grundnivå
SUE107 SUE107 Comparative Social Policy and Social Work
SUE108 SUE108 Social Laws and the UN-Declarations
SUE109 SUE109 Understanding and Combating Social Exclusion in Europé
SUE110 SUE110 Violence, Oppression and Family Honour. Issues for Social Work
SUE111 SUE111 Child Welfare in Sweden: organisation, outcome and critical perspectives
SUE112 SUE112 Community Work with Youth in Areas of Marginality
SUE113 SUE113 Comparative Perspectives on Social Work with Older People
SUE115 SUE115 Perspectives on Prevention and Treatment in Social Work with Alcohol and Drugs
SUE116 SUE116 Psychiatry as a social field - A contextual perspective
SUE117 SUE117 The Swedish Model: Principles, Outcomes and Challenges, 15 hp
    För samtliga ovanstående kurser söker du på kurs och skriver in kurskoden.
     
 Sök på:   För nedanstående programkurser söker du på StudentGrp och gruppbeteckning (t.ex. ÄF2,  S1A)
 StudentGrp    
     
ÄF2 SUF120 Samhällsvetenskap och juridik  I
ÄF3 SUF300 Socialt arbete I med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrad
ÄF4 SUF450 Socialt arbete II med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade
ÄF5 SUF450 Socialt arbete II med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade
ÄF6 SUF600 Socialt arbete III med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade
     
S1A-E SUARB1 Socialt arbete 1
S2A-E SUS120 Samhällsvetenskap och juridik  I
S3A-E SUS300 Socialt arbete I
S4A-E SUS450 Socialt arbete II
S5A-D SUS450 Socialt arbete II
S6A-D SUS600 Socialt arbete III