Alla universitetsutbildningar söks via www.antagning.se.

Om ämnet Socialt arbete/socionom

Sök kurser och program vid Stockholms universitet

Information, kursplaner och annat hittar du i SISU (StudieInformation vid Stockholms Universitet)

www.studera.nu kan du läsa mer om olika utbildningsvägar.

Mer information och praktiska länkar till var du söker till våra utbildningar.