Registreringsperiod för V18 är 4-8 januari

Observera att den 4 januari går det att registrera sig som tidigast kl.13.00. 

Aktivering av universitetskonto

Registrering via mina studier

Problem vid webbregistrering

Webbregistrering via Mina studier är möjlig under registreringsperioden under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda. Om förkunskapskraven ej är uppfyllda måste registrering göras av respektive termins kursadministratör EFTER kontakt med studievägledningen. Detta gäller för studenter på grundläggande nivå.

Studenter på avancerad nivå som har blivit villkorligt antagna ska styrka den särskilda behörigheten (VI). Vänligen bifoga din studiemeritförteckning som pdf-fil till masterutbildning@socarb.su där det framgår att du har socionomexamen eller en fil. kand. examen med huvudämne inom det samhällsvetenskapliga området.