Litteraturlistor

Om var du hittar litteraturlistor

I våras bestämde institutionsstyrelsen att litteraturlistor ska ligga på hemsidan istället för i kursplanerna. Vi håller successivt på med att föra över listorna från kursplanerna så att de ska ligga här istället, men är inte helt klara ännu. Om du inte hittar listan du söker efter här, gå istället till SISU och titta på kursplen. Du söker HÄR efter listor i SISU.

SUARB 1 Litteraturlistor

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet, 30 hp Grundnivå

SUARB2 Litteraturlistor

Socialt arbete 2: Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder, 30 hp Grundnivå

SUARB3 Litteraturlista V18

Socialt arbete 3: Forskningsmetod, 30 hp Grundnivå

SUARB4 Litteraturlistor

Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer, 30 hp Grundnivå

SU5AVU VFU 22,5 hp. Litteraturlistor

Socialt arbete 5a: Verksamhetsförlagd utbildning 22,5hp

SU5BVP Litteraturlista V18

Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet socialt arbete – perspektiv och färdigheter, 7,5 hp Grundnivå

SUARB 6 Litteraturlista V18

Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete

SUE120 & SU8254 Course literature

The Swedish Model: Challenges for social work with Child and Family Welfare, 15 hp Bachelor and Advanced levels

SUE121 och SU8255 Course literature

The Swedish Model: Challenges for Social Work with Social Exclusion, 15 hp Bachelor and Advanced levels

SU7205 Litteraturlistor

De äldre i välfärdsstaten, 7.5 hp Avancerad nivå

SU7227 Litteraturlistor

Evidens och kunskap inom socialt arbete, avancerad nivå, 7.5 hp

SU7228 Litteraturlistor

Socialpedagogik i socialt arbete, 7,5 hp, Avancerad nivå

SU7230 Litteraturlista H17

Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem, 7.5 hp Avancerad nivå

SU7234 Litteraturlista H17

Skolsocialt arbete och elevhälsa, 7.5 hp, avancerad nivå

SU7237 Litteraturlistor

Återhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och sociala relationer, 7,5 hp. Avancerad nivå

SU7240 Litteraturlistor

Genus i socialt arbete, avancerad nivå, 7.5 hp.

SU 7244 Litteraturlista H17

Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer, 7.5 hp Avancerad nivå.

SU7249 Litteraturlistor

Grundläggande utbildning i psykoterapi, 60 hp. Avancerad nivå.

SUU727 Litteraturlistor

Vetenskapsteoretiska grunder och forskningsmetoder i socialt arbete - Uppdragsutbildning, Grundnivå, 7.5 hp

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen