Litteraturlistor

Om var du hittar litteraturlistor

I våras bestämde institutionsstyrelsen att litteraturlistor ska ligga på hemsidan istället för i kursplanerna. Vi håller successivt på med att föra över listorna från kursplanerna så att de ska ligga här istället, men är inte helt klara ännu. Om du inte hittar listan du söker efter här, gå istället till SISU och titta på kursplen. Du söker HÄR efter listor i SISU.

Socionomprogrammet till och med termin 6

SUARB 1 Litteraturlistor

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet, 30 hp Grundnivå

SUARB2 Litteraturlistor

Socialt arbete 2: Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder, 30 hp Grundnivå

SU3H18 och SUARB3 Litteraturlistor

Socialt arbete 3: Forskningsmetod, 30 hp Grundnivå

SUARB4 Litteraturlistor

Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer, 30 hp Grundnivå

SU5AVU VFU 22,5 hp. Litteraturlistor

Socialt arbete 5a: Verksamhetsförlagd utbildning 22,5hp

SU5BVP Litteraturlista V18

Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet socialt arbete – perspektiv och färdigheter, 7,5 hp Grundnivå

SUARB 6 Litteraturlista V18

Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete

The Swedish Model

SUE118 & SUE8252 Course Literature

The Swedish Model: Challenges for Social Work with Elderly and Disabled, 15 hp.

SUE120 & SU8254 Course literature

The Swedish Model: Challenges for social work with Child and Family Welfare, 15 hp Bachelor and Advanced levels

SUE121 och SU8255 Course literature

The Swedish Model: Challenges for Social Work with Social Exclusion, 15 hp Bachelor and Advanced levels

Termin 7 och fristående kurser på avancerad nivå

SU7205 Litteraturlistor

De äldre i välfärdsstaten, 7.5 hp Avancerad nivå

SU7227 Litteraturlistor

Evidens och kunskap inom socialt arbete, avancerad nivå, 7.5 hp

SU7228 Litteraturlistor

Socialpedagogik i socialt arbete, 7,5 hp, Avancerad nivå

SU7230 Litteraturlistor

Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem, 7.5 hp Avancerad nivå

SU7234 Litteraturlistor

Skolsocialt arbete och elevhälsa, avancerad nivå, 7,5 hp

SU7237 Litteraturlistor

Återhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och sociala relationer, 7,5 hp. Avancerad nivå

SU7240 Litteraturlistor

Genus i socialt arbete, avancerad nivå, 7.5 hp.

SU7243 Litteraturlistor

Anhörigperspektiv inom socialt arbete, avancerad nivå, 7.5 hp.

SU7244 Litteraturlistor

Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer, 7.5 hp Avancerad nivå.

SU7245 Litteraturlistor

Hjälpande professionella relationer inom socialt arbete, avancerad nivå, 7.5 hp

SU7249 Litteraturlistor

Grundläggande utbildning i psykoterapi, 60 hp. Avancerad nivå.

Uppdragsutbildning

SUU727 Litteraturlistor

Vetenskapsteoretiska grunder och forskningsmetoder i socialt arbete - Uppdragsutbildning, Grundnivå, 7.5 hp

SUU724 Litteraturlistor

Ensamkommande barn och ungdomar - en gemensam kunskapsgrund för mottagande kommuner, uppdragsutbildning, V18

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen