Kurs Kurskod Kursplan Litteratur Kursperiod
H19

V20

Anhörigperspektiv inom socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen

SU7243 Kursplan Litteraturlista SU7243 V19 (310 Kb) - 1
Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem 7.5 hp SU7230 Kursplan Litteraturlista SU7230 H17 (102 Kb) Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7252
Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7244 Kursplan Litteraturlista SU7244 V19 (316 Kb)   1
Brukarperspektiv i socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7260 Kursplan Litteraturlista SU7260 V19 (101 Kb)   1
De äldre i välfärsstaten 7.5 hp​​​ SU7205 Kursplan SU7205 Litteraturlista H17 (105 Kb) Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7263
Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7227 Kursplan Litteraturlista SU7227 H18 (305 Kb) 2 2
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7257 Kursplan Litteraturlista SU7257 H18 (311 Kb) 2 2
Genus i socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7240 Kursplan Litteraturlista SU7240 V18 (90 Kb)   2
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7208 Kursplan

Ligger i kursplanen H19

Litteraturlista SU7208 V20 (313 Kb)

2  
Hjälpande professionella relationer inom socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7245 Kursplan SU7245 Litteraturlistor    
Kvalitativ forskningsmetod 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7215 Kursplan Litteraturlista SU7215 V17 (291 Kb) 1  
Kvantitativ forskningsmetod 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7214 Kursplan Litteraturlista SU7214 H16 (267 Kb) 2  
Ledningskompetens och kollegialt lärande i socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7258 Kursplan Litteraturlista SU7258 H19 (290 Kb) 2  
Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7229 Kursplan Litteraturlista SU7229 H19 (308 Kb) 1 1
Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7220 Kursplan Uppdateras inom kort    
Psykosocialt arbete II 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7236 Kursplan Litteraturlista SU7236 V18 (92 Kb) 1 1
Samhällsarbete i marginaliserade områden 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7259 Kursplan Litteraturlista SU7259 H19 (297 Kb) 1 1
Sexologi 1: Sexualitet och samhälle 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7241 Kursplan Litteraturlista SU7241 H18 (268 Kb) 1  
Skolsocialt arbete och elevhälsa 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7234 Kursplan Litteraturlista SU7234 H19 (293 Kb) 2  
Sociala barnavårdsutredningar - samtalsmetoder, behovsanalys och barnets rättigheter 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7255 Kursplan Litteraturlista SU7255 H18 (297 Kb) 1  
Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7262 Kursplan Litteraturlista SU7262 V19 (107 Kb)   1
Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7218 Kursplan Litteraturlista SU7218 H17 (303 Kb) 1  
Socialpedagogik i socialt arbete 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7228 Kursplan Litteraturlista SU7228 V18 (97 Kb)    
Socialt arbete med alkohol- och drogproblem 7.5 hp SU7232 Kursplan Ligger i kursplanen Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7251
Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt 7.5hp (ersätter SU7205 De äldre i välfärdsstaten)
Beskrivning av kursen
SU7263 Kursplan Litteraturlista SU7263 H19 (313 Kb) 1  
Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället 7.5 HP SU7264 Kursplan Litteraturlista publiceras under november   1

Socialt arbete: Alkohol och narkotika II
Beskrivning av kursen

SU7251 Kursplan Litteraturlista SU7251 V19 (154 Kb) 2 2
Socialt arbete: Barn och ungdomar II 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7252 Kursplan Litteraturlista SU7252 H19 (307 Kb) 1 1
Socialt arbete: Fattigdom och välfärd 7.5 hp SU7231 Kursplan Ligger i kursplanen Kursen ges ej längre.
Ersätts av SU7250
Socialt arbete: Funktionshinder och välfärd 7.5 hp SU7233 Kursplan Ligger i kursplanen Kursen ges ej längre.
Ersätts  av SU7257
Socialt arbete: Migration och integration 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7261 Kursplan Litteraturlista SU7261 H18 (309 Kb)   2
Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7256 Kursplan Litteraturlista SU7256 H17 (296 Kb) 2 2
Sociat arbete: Fattigdom och välfärd II 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7250 Kursplan Litteraturlista SU7250 H19 (312 Kb) 2 2
Vetenskapsteori 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7239 Kursplan Litteraturlista SU7239 H18 (288 Kb) 1  
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7247 Kursplan Litteraturlista SU7247 H15 (303 Kb)   2
Välfärdsrätt 7.5 hp
Beskrivning av kursen
SU7209 Kursplan Litteraturlista SU7209 H17 (282 Kb)   2

Återhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och sociala relationer 7.5 hp
Beskrivning av kursen

SU7237 Kursplan Litteraturlista SU7237 V18 (101 Kb)    

Uppdragsutbildning

         
Kurs Kurskod Kursplan Litteratur    
Ensamkommande barn och ungdomar - en gemensam kunskapsgrund för mottagande kommuner 4.5 hp (Uppdragsutbildning, grundläggande nivå)
Beskrivning av kursen
SUU724 Kursplan SUU724 Litteraturlistor    

Grundläggande utbildning i
psykoterapi 60 hp

     
Delkurs 1-3
Beskrivning av kursen
SU7249 Kursplan Litteraturlista SU7249 H 18 delkurs 1 2 och 3 (pdf) (46 Kb)    
Delkurs "Psykodynamisk teori och metod, fördjupning" (provkod 0004) SU7249 Se ovan Litteraturlista SU7249/0004 V19 (283 Kb)    
Delkurs "Orientering i kognitiv teori och kognitiv beteendeterapi" (provkod 0005) SU7249 Se ovan Litteraturlista SU7249/0005 V19 (288 Kb)    
Delkurs "Systemteori, familjeterapi, teori och metod, grunder" (provkod 0006) SU7249 Se ovan Litteraturlista SU7249 (delkurs 0006) H19 (43 Kb)    

Psykoterapeutprogrammet i
socialt arbete, avancerad nivå 90 hp

PSYSO    

Psykoterapeutisk teori och metod: grunder, vetenskapsteori och integration 24 hp
Beskrivning av kursen

SUT001 Kursplan Litteraturlista SUT001 H19 (329 Kb)    
Psykoterapeutisk teori och metod: fördjupning, vetenskapsteori och integration 24 hp Ännu ej beslutad   Litteraturlista SUT002 H19 (112 Kb)    
Psykosociala och samhälleliga dimensioners betydelse i psykoterapi samt forskningsmetodik och vetenskapsteori 9 hp Ännu ej beslutad   Ännu ej beslutad    
Integrerande examensarbete i psykoterapi 15 hp Ännu ej beslutad   Ännu ej beslutad    
Psykoterapi under handledning 18 hp Ännu ej beslutad   Litteraturlista SUT005 H19 (95 Kb)    

Masterprogram i socialt arbete 120 hp

SOCBO    
Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp (obligatorisk) Se längre upp i tabellen  
Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod om sammanlagt 22.5 hp (obligatoriskt)          
Andra kurser inom socialt arbete 60 hp (valbara)          
Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp
Beskrivning av kursen
SU9201 Kursplan Litteraturlista SU9201 V18 (298 Kb)    

Fristående kurser på grundläggande nivå

Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning 7.5 hp
Beskrivning av kursen

SU1044 Kursplan Litteraturlista SU1044 H19 (463 Kb)    
Professionella samtal i socialt arbete
Beskrivning av kursen
SU1021 Kursplan Litteraturlista SU1021 V18 (89 Kb)    
Professionella samtal i socialt arbete II
Beskrivning av kursen
SU1031 Kursplan Litteraturlista SU1031 H18 (307 Kb)
Litteraturlista SU1031 V20 (68 Kb)
 
   
Kurser på engelska          
Kurs Kurskod Kursplan Litteratur    
The Swedish model: Principles, outcomes and challenges for social work 15 hp
Beskrivning av kursen
Beskrivning av kursen
SU8251 Kursplan Litteraturlista SUE117 & SUE8251 H19 (404 Kb)    
SUE117 Kursplan
The Swedish Model: Challenges for social work with elderly and disabled 15 hp
Beskrivning av kursen
Beskrivning av kursen
SU8252 Kursplan Litteraturlista SUE118 & SUE8252 H19 (413 Kb)    
SUE118 Kursplan
The Swedish Model: Challenges for social work with mental un-health, alcohol and drug-abuse 15 hp
Beskrivning av kursen
Beskrivning av kursen
SU8253 Kursplan Litteraturlista SUE119 & SU8253 H19 (398 Kb)    
SUE119 Kursplan
The Swedish Model: Challenges for social work with child and and family welfare 15 hp
Beskrivning av kursen
Beskrivning av kursen
SU8254 Kursplan Litteraturlista SUE120 SU8254 H19 (410 Kb)    
SUE120 Kursplan
The Swedish Model: Challenges for Social Work with Social Exclusion 15 hp
Beskrivning av kursen
Beskrivning av kursen
SU8255 Kursplan Litteraturlista SUE121 & SU8255 H19 (402 Kb)   1+2
SUE121 Kursplan