Kursplaner och litteraturlistor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
  4. Utbildning
  5. Studieinformation
  6. Kursplaner och litteraturlistor

Kurser på socionomprogrammet

Nedan finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor för H20 samt V21. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades. Litteraturlistorna är uppdaterade inför V21.

Kurser på avancerad nivå och fristående kurser

Nedan finns en lista över fristående kurser på avancerad nivå som ges eller planeras ges inom den nära framtiden. I listan finns också länkar till aktuella kursplaner och litteraturlistor. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades. Litteraturlistorna för V21 är uppdaterade.