Kursplaner och litteraturlistor kan du hitta på två sätt.

Det ena är att du går till utbildningsdatabasen SISU och därifrån direkt söker efter den kurs du vill ha information om. Sök i SISU

Det andra är att du går till "Våra utbildningar" i vänsterspalten och där letar reda på den kurs som du vill ha information om. Om du exempelvis vill ha litteraturlista för fristående kurser på avancerad nivå, går du till: Våra utbildningar > Utbildning på avancerad nivå > Fristående kurser.

OBS! Från och med hösten 2017 kommer litteraturlistorna inte ligga i kursplanerna utan de kommer att vara separata dokument som du hittar på hemsidan. Under en övergångsperiod kommer därför en del av listorna kunna hittas i SISU (se ovan) och en del av listorna hittar du om du går till "Våra utbildningar" (se ovan). Sedan finns också en sida där vi samlar alla litteraturlistor, och den hittar du här

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin