Det finns skrivare/kopiator i stora datorsalen samt i biblioteket.

Printomat är ett s.k. ”follow me-print”-system . Det innebär att du skriver ut till en utskriftskö och kan sedan hämta ditt dokument när du vill på vilken kompatibel skrivare (Printomat) som helst i nätverket genom att du loggar in på maskinen med ditt universitetskort. Du kan även kopiera i färg eller svartvitt på samma maskin. Även skanning finns på samma maskin, du skannar in en fil och den skickas till dig med e-post.

För mer information logga in på Mina utskrifter (su.se/minautskrifter) där du kan:

  • se ditt aktuella utskriftssaldo
  • se din utskriftshistorik och transaktioner
  • se aktuell prislista
  • köpa köpa utskrifter (betalning med Visa eller MasterCard)
  • se var det finns publika skrivare

Så här skriver du ut på  utskrifts- och kopieringstjänsten Printomat
Så här kopierar du på  utskrifts- och kopieringstjänsten Printomat

Du kan även skanna från printomaten till den e-post du angett för ditt su-konto.

Se dina utskrifter och köp fler på mina utskrifter